YANGIBOYEVA, MUQADDAM. Umumtaʼlim maktablarda sogʻlom turmush tarzini shakllantirishda ertalabki gigiyenik gimnastikani oʻrni. Физическое воспитание, спорт и здоровье, v. 4, n. 4, 24 июн. 2022.