Опубликован 2022-06-24

SHERALI 5x5 Futbol sport turiga tavsif va o’yin qoidalari.

5x5 Futbol sport turiga tavsif va o’yin qoidalari.

Аннотация


Izohlar

Ushbu maqolada adaptiv jismoniy tarbiya va sport yo'nalishi bo'yicha tayyorlangan xodimlar ko'zi ojizlar futbolining rivojlanish tarixi, ushbu sport turi bilan bog'liq ko'nikma va malakalar, o'yin va harakat texnikasi, o'yinni tashkil etish bilan tanishadilar. taktika.

Как цитировать


gofurov, sherali. (2022). SHERALI 5x5 Futbol sport turiga tavsif va o’yin qoidalari.: 5x5 Futbol sport turiga tavsif va o’yin qoidalari. Физическое воспитание, спорт и здоровье, 4(4). извлечено от https://pshedu.jspi.uz/index.php/pshedu/article/view/6362

Библиографические ссылки


Sherali Hoshimovich G’Ofurov QISQA MASOFAGA YUGURUVCHI SPORTCHILARNI MASHG’ULOTLARINI RIVOJLANTIRISHNING USULLARI // Scientific progress. 2021. №8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/qisqa-masofaga-yuguruvchi-sportchilarni-mashg-ulotlarini-rivojlantirishning-usullari (дата обращения: 14.06.2022).

БОЛАЛАР ВА ЎСМИРЛАР СПОРТ МАКТАБЛАРИДА БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ ЕНГИЛ АТЛЕТИКАЧИЛАР МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Ғофуров Ш.Х.

Фан-Cпортга. 2020. № 5. С. 38-40.

Sherali Hoshimovich G’Ofurov, Dilshod Baxtiyor O’G’Li Baxtiyorov, Umid Abdugaforovich Saidov MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI YENGIL ATLETIKA MASHQLARI ORQALI MASHG’ULOTLARINI TASHKIL ETISH // Scientific progress. 2022. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarni-yengil-atletika-mashqlari-orqali-mashg-ulotlarini-tashkil-etish (дата обращения: 14.06.2022).

Sherali Hoshimovich G’Ofurov QISQA MASOFAGA YUGURUVCHI SPORTCHILARNI MASHG’ULOTLARINI RIVOJLANTIRISHNING USULLARI // Scientific progress. 2021. №8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/qisqa-masofaga-yuguruvchi-sportchilarni-mashg-ulotlarini-rivojlantirishning-usullari (дата обращения: 14.06.2022).

Sherali Hoshimovich G’Ofurov MALAKALI SPRINTERCHILARNING SPORT MASHG’ULOTLARINI RIVOJLANTIRISHNING USULLARI // Academic research in educational sciences. 2021. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/malakali-sprinterchilarning-sport-mashg-ulotlarini-rivojlantirishning-usullari (дата обращения: 14.06.2022).

BOLALAR V. A. O'smirlar SPOR MAKTABLARIDA SPORCHILAR TAYYORLANISHINI TAKILISH BOSHLANGAN MASHG'ULOT GURUHI GofurovSh //X. Fan-Sportga. – 2020. – №. 5. – С. 38-40.

https://cyberleninka.ru/article/n/malakali-sprinterchilarning-sport-mashg-ulotlarini-rivojlantirishning-usullari

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=UFSyRagAAAAJ&citation_for_view=UFSyRagAAAAJ:0EnyYjriUFMC

https://scholar.google.com/scholar?

https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarni-yengil-atletika-mashqlari-orqali-mashg-ulotlarini-tashkil-etish

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0.5&cluster=2112397618958391021

https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0.5&cluster=2619997285705357221

https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0.5&cluster=1192217348417716554

https://cyberleninka.ru/article/n/qisqa-masofaga-yuguruvchi-sportchilarni-mashg-ulotlarini-rivojlantirishning-usullari

Авторы


sherali gofurov

UzDJTSU

Powered by I-Edu Group