Опубликован 2021-11-10

San'at olamidagi chamanzorlar

Аннотация


Annotatsiya

Har kim har bir narsani o'z qarichi bilan o'lchaydi, deganlari rost gap. Inson biror voqeani ko'rdimi, eshitdimi albatta  u fikrlaydi. Bu fikr yaxshi yoki yomon bo'ladi. Har bir narsani yaxshilik uchun qiladiganlar va yaxshilikka undovchi buyuk qudrat bu - San'at va San'atkorlardir. Inson nimadandir yashash uchun kuch oladi. Yashayotgan olamidagi yomonliklardan uni himoya qiluvchi, uni mafkuraviy immunitetni kuchaytiruvchi narsalar bor. Bular san'at, sport va ommaviy axborot vositalaridir. Inson shunday yaralganki u har narsaga ya'ni go'zallikka intilib mo'jiza yaratishi yoki qabohatga intilib o'zidan ojiza yaratishi mumkin. San'at olamida o'z chamanzorini yarata olganlar ular chinakam ezgulik va yaxshilik yaratuvchilaridir. Ushbu maqolada o’zbek san’atida bog’ yaratgan ijodkorlar haqida gap boradi.

Как цитировать


Sayfiddinova, M., & Mingjigit, X. (2021). San’at olamidagi chamanzorlar. Журнал музыки и искусства, 2(2). извлечено от https://pshedu.jspi.uz/index.php/art/article/view/3457

Библиографические ссылки


Musiqa tarixi. Ibroximov O. Toshkent 2018

O’zbek musiqa tarixi. A.Jabborov 2018 Toshkent

Xolbekov, M. (2021). YOSHLARNI HAYOTGA TAYYORLASHDA MUSIQANING O‘RNI. Журнал музыки и искусства, 2(1). извлечено от https://history.jspi.uz/index.php/art/article/view/3170

Xolbekov, M. (2021). Ta’limda samaradorlikni oshirishda mavzuli konsertlarning o’rni. Журнал музыки и искусства, 2(1). извлечено от https://history.jspi.uz/index.php/art/article/view/3158

Boychaeva N.A, Abilov M.N, & Xolbekov M.A. (2021). THE IMPORTANCE OF ARIAS AND DUETS IN PERFORMANCE IN MUSICAL DRAMA CREATED IN HISTORICAL PROCESSES. Archive of Conferences, 18(1), 21-25. Retrieved from https://conferencepublication.com/index.php/aoc/article/view/988

Авторы


Maftuna Sayfiddinova

Jizzakh State Pedagogical Institute

Xolbekov Mingjigit

jizzakh state pedagogical institute

Ключевые слова:

maqom, dostonchilik, hofizlik, shashmaqom, chamanzor, musiqa
Powered by I-Edu Group