Опубликован 2020-12-20

TA’LIM SAMARADORLIGIGNI OSHIRISHDA MAVZULI KONSERTLARNING AHAMIYATI.

Аннотация


Ilg’or pedagogik texnologiyalarni ta’lim sifat va samaradorligigni oshirishda ta’lim texnologiyalarining o’rni va ahamiyati ta’kidlngani holda musiqa ta’limida mavzuli kontsert o’quvchilarni musiqa madaniyatini musiqiy didi, va tafakkurini o’stirishdagi roli haqida fikr yuritiladigan ilg’or pedagogik texnologiya.

Как цитировать


Abdukarimova, E. (2020). TA’LIM SAMARADORLIGIGNI OSHIRISHDA MAVZULI KONSERTLARNING AHAMIYATI. Журнал музыки и искусства, 1(1). извлечено от https://pshedu.jspi.uz/index.php/art/article/view/288

Авторы


Elnoza Abdukarimova

Jizzax Davlat pedagogika instituti

Ключевые слова:

musiqa, konsert, dars

Выпуск


Раздел: Articles

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group